Viên nén mùn cưa

Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính
(mm)
Chiều dài
(mm)
Độ ẩm
(%)
Độ tro
(%)
Nhiệt lượng
(kcl/kg)
Đóng gói
(kg/bao)
6 - 8 30 - 70 < 8 < 3 4200 - 4600 15 - 20